Parafia sadlinki

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sadlinkach

PRZEMÓWIENIE DYREKTORA SZKOŁY
z okazji JUBILEUSZU 70-LECIA ISTNIENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. HENRYKA SIENKIEWICZA w SADLINKACH

Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Przyjaciele i Partnerzy szkoły, Koleżanki i Koledzy i wy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sadlinkach oraz Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sadlinkach. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na uroczystości z okazji jubileuszu 70–lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Sadlinkach i serdecznie dziękuję w imieniu własnym, Rady Pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych i uczniów naszej szkoły za Waszą obecność na tej szczególnie dla nas wżnej uroczystości.

Dzisiejszy dzień, czternastego czerwca 2016 r., to dla nas szczególna data. To moment uwieńczenia trwającego od 1 września 2015 r., - Roku Jubileuszowego - czas podsumowania, refleksji, wspomnień, ale także projekcji planów na przyszłość. Jako dyrektor szkoły mam zaszczyt być jej pomysłodawcą i gospodarzem, i przyznam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie. Jubileusz jest bowiem najlepszą okazją do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, o współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Z Jubileuszem 70-lecia szkoły łączę 17 lat pełnienia funkcji jej dyrektora i cieszę się, że w tym zabieganiu, natłoku codziennych spraw, często problemów, ale także małych i dużych radości, mam okazję na chwilę zatrzymać się i sięgnąć do historii szkoły, historii ludzi z nią związanych, ich osiągnięć i sukcesów, poczuć się tak prawdziwie częścią tej społeczności.

Szkoła Podstawowa w Sadlinkach została utworzona 1 września 1945 roku, jednak właściwą działalność szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 1946/1947. Od listopada 1946 r. zajęcia odbywały się w poniemieckim budynku murowanym.  30 sierpnia 1957 r., jak mówią kroniki szkoły, dzięki łagodnej zimie i ogromnemu zaangżowaniu Terenowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Kwidzynie, została zakończona budowa nowego budynku szkoły. W latach 1973-1976 nastąpiły istotne zmiany w sieci szkolnictwa na terenie gminy Sadlinki. Szkoła Podstawowa w Sadlinkach została określona jako siedziba i miejsce pracy Gminnego Dyrektora Szkół Gminy Sadlinki. Następną znaczącą datą w historii szkoły był rok szkolny 1990/1991, który przyniósł mnóstwo zmian związanych z przemianami polityczno-ustrojowymi w naszym kraju. Na ścianach w salach lekcyjnych i w korytarzach pojawiły się nowe godła państwowe przedstawiające orła w koronie oraz krzyże. Wprowadzone zostało także nauczanie religii. Kolejne wżne daty to 5 maja 1996 roku, kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły, zaś 31 maja 1997 roku odbyły się uroczystości związane z 50. rocznicą istnienia Szkoły Podstawowej w Sadlinkach. Dnia 14 czerwca 1998 r. Szkole Podstawowej w Sadlinkach nadano imię Henryka Sienkiewicza.

Szanowni Państwo, obecna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sadlinkach to już zupełnie inna szkoła. Nadszedł rok szkolny 1999/2000, który był przełomowy w polskiej oświacie. Placówka zostaje przekształcona w Zespół Szkół, czyli szkołę podstawową i gimnazjum, miało być to tylko stan przejściowy, ale trwa on niezmiennie do tej pory. Naukę rozpoczęli pierwsi uczniowie klas gimnazjalnych. Ostatnie siedemnaście lat to czas wżnych wydarzeń i osiągnięć naszej szkoły. Wymienię tylko te najwżniejsze: wybudowanie nowoczesnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i zorganizowanie w niej biblioteki dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Sadlinki, budowa nowoczesnej kotłowni, termomodernizacja całego budynku szkolnego, modernizacja wszystkich klas i przekształcenie ich w pracownie multimedialne z podłączeniem do szerokopasmowego Internetu, pozyskanie środków finansowych na zakup nowoczesnych pracowni komputerowych, zorganizowanie sekretariatu oraz modernizacja świetlicy szkolnej. To coraz bardziej nowoczesna szkoła, wyposżona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi i rodzicom. Szkoła co roku organizuje wielkim nakładem sił i środków bardzo wiele konkursów przedmiotowych i uroczystości szkolnych, w tym również uroczystości dla społeczności lokalnej gminy Sadlinki. Wymienię tylko niektóre: Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Boże Narodzenie”, Ogólnopolski Plener Plastyczny w Sadlinkach (razem ze Stowarzyszeniem Miłośników Malarstwa „Kontrasty” w Kwidzynie), środowiskową imprezę pn. „Nasz Talent”, Festyn rodzinny, Dzień Dziecka i dzień sportu połączony z dniem Unii Europejskiej czy organizowaną corocznie przez Radę Rodziców imprezę pn. „Mikołaj w szkole”. Jednak najwżniejszym ogniwem działalności dydaktyczno-wychowawczej naszej szkoły są zasoby ludzkie – nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Nauczyciele permanentnie podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe, a zdobytą wiedzę wykorzystują podczas pracy z uczniami. Szanowni Państwo, należy jeszcze wspomnieć o działaniach szkoły, uczniów i nauczycieli na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego: szereg akcji charytatywnych, zbiórki odzieży, żywności, współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i realizacja wspólnych programów oraz projektów, w tym innowacji pedagogicznych, współdziałanie ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, udział i organizacja zawodów sportowych, konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych i państwowych, a także wiele, wiele innych, które czynią z naszych dzieci i młodzieży wrżliwych, otwartych na potrzeby innych, wspaniałych ludzi.

Na przestrzeni tych 70 lat istnienia szkoły zmieniała się jej siedziba, organizacja pracy, kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zachęcam dzisiaj Państwa do pochylenia się nad jej historią w przygotowanej przez nas monografii i przypomnienie sobie tych kart z przeszłości. Niech ta monografia dotycząca historii Szkoły Podstawowej w Sadlinkach będzie naszym skromnym podziękowaniem.

Wielu z naszych absolwentów to nauczyciele, wykładowcy wyższych uczelni, osoby pełniące wysokie funkcje, lekarze, dyrektorzy, prezesi firm i zakładów. Wśród absolwentów szkoły są również przedstawiciele środowisk artystycznych i twórczych. I nie ma w tym nic dziwnego. Bo szkoła, to nie tylko wyniki egzaminów, statystyki, rankingi szkół, wyniki uzyskiwane na olimpiadach, konkursach, choć powodów do zadowolenia, satysfakcji i dumy z osiągnięć w tym obszarze nie brakuje. Szkoła to przede wszystkim wszechstronny rozwój młodego człowieka, odkrywanie jego talentów, predyspozycji, pasji, marzeń i planów na przyszłość. To pomoc w wyborze właściwej drogi życiowej i zawodowej, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich.

Dzisiaj zatem wyrżamy nasze uznanie i wdzięczność dla ówczesnej kadry nauczycielskiej i byłych pracowników szkoły. To właśnie Państwo tworzyli historię szkoły na przestrzeni tych 70 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej dorobku. Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli. Składam ogromne podziękowanie za przybycie na dzisiejszą uroczystość emerytowanym nauczycielom i pracownikom. Serdecznie Państwu dziękuję.

Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. Ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych nauczycielach, pracownikach szkoły, absolwentach i uczniach którzy odeszli. Pomimo, że już nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad, w naszych sercach, umysłach, ślad swojego istnienia. Pozwolę sobie wymienić tylko niektórych z nich: Pana Witolda Ziubrowskiego, Panią Julię Łowicką, Pana Zdzisława Rutkowskiego, Pana Stanisława Gajdę, Panią Kazimierę Łęcką, Panią Irenę Orepiuk, Panią Urszulę Budyś, Panią Rozalię Turbakiewicz, Pana Janusza Januszewskiego, Pana Henryka Stromeckiego, Panią Halinę Izdepską, Panią Elżbietę Berent, Pana Edwarda Budysia oraz uczniów: Karolinę Zalech, Macieja Kupisa, Pawła Kłosa, Bartosza Zielińskiego, Tomasza Zieleniewskiego.

Uczcijmy minutą ciszy tych, których nie ma już dziś wśród nas, bo odeszli już do wieczności, ale my, tu obecni, wciąż o nich pamiętamy, "Uprzejmie proszę Państwa o powstanie ....... Dziękuję".

Szanowni Państwo. Przez te ostatnie kilkanaście lat permanentnych zmian mieliśmy ogromne wsparcie w rozwoju i działaniach naszej szkoły w osobie Pani Elżbiety Krajewskiej – Wójta Gminy Sadlinki. Dzisiaj w dniu naszego jubileuszu chciałbym Pani Wójt serdecznie za to ogromne wsparcie i bardzo dobrą współpracę serdecznie podziękować. Serdecznie dziękuję Pani Brygidzie Formeli – Sekretarzowi Gminy Sadlinki oraz Pani Gabrieli Podgórskiej – Skarbnikowi Gminy Sadlinki. Serdecznie dziękuję byłym Wójtom Gminy Sadlinki, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju naszej szkoły: Panu Karolowi Czyżewskiemu,  oraz obecnemu wśród nas Panu Markowi Szynkarczynowi. Serdecznie dziękuję Radnym oraz Sołtysom Gminy Sadlinki. Serdecznie dziękuję wszystkim byłym kierownikom i dyrektorom Szkoły Podstawowej w Sadlinkach na przestrzeni tych 70 lat, w szczególności obecnym wśród nas: Panu Zenonowi Majkutowi, Pani Janinie Kwaśnickiej, Pani Marii Wołk, Panu Ryszardowi Bednarczykowi oraz byłym Gminnym dyrektorom szkół.

Serdeczne podziękowania kieruję dla przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego w szczególności dla Pana Marka Strociaka – Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, Pana Stanisława Sumowskiego – dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie – za wieloletnią bardzo dobrą współpracę, serdecznie dziękuję Pani Barbarze Szynkarczyn – byłej wizytator Kuratorium Oświaty z którą miałem przyjemność współpracować wiele lat. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom wspierającym nas przez te 70 lat, dziękuję Pani Katarzynie Ogińskiej – obecnej przewodniczącej Rady Rodziców oraz wszystkim byłym przewodniczącym oraz członkom rad rodziców oraz komitetów rodzicielskich za ogromną pracę i twórczą współpracę na rzecz naszej szkoły. 

Serdecznie dziękuję za bardzo dobrą współpracę pracownikom Urzędu Gminy w Sadlinkach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach, Parafii w Sadlinkach na czele z ks. Proboszczem Bogdanem Sokołowskim, któremu dziękuję za bardzo dobrą współpracę oraz za odprawienie dzisiejszej Mszy św. w intencji całej społeczności szkolnej. Serdecznie dziękuję byłym proboszczom: ks. Prałatowi Zenonowi Szerle, ks. Prałatowi Robertowi Dzikowskiemu i obecnemu wśród nas ks. Prałatowi Adamowi Tylutkiemu, z którym miałem przyjemność współpracować przez 22 lata, Ochotniczej Strży Pożarnej w Sadlinkach, Pani Lucynie i Sławomirowi Kłos i firmie „Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy” w Sadlinkach, pracownikom Posterunku Policji w Sadlinkach, Pani Marioli Strzelczyk i pracownikom Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim, Pani Ewie Złotnik- Strzeleckiej i pracownikom Przedszkola Publicznego w Sadlinkach, Pani Helenie Roszak oraz członkom Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa „Kontrasty” w Kwidzynie, dyrekcji i pracownikom Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Sadlinkach, Pani Kazimierze Pinkowskiej oraz Pani Barbarze Czumiel i pracownikom Poradni Medycyny Rodzinnej w Sadlinkach oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali działalność naszej szkoły przez ostatnie 70 lat.

Szanowni Państwo, kończąc swoje wystąpienie chciałbym powiedzieć, że na przestrzeni 70 lat zmieniało się niemal wszystko: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, budynki szkolne, metody i formy pracy, formy egzaminów, dokumenty - bo taki był wymóg czasu. Niezmienny pozostał jednak kierunek szkoły oraz fakt, że kształcimy - dobrze przygotowując dzieci i młodzież - nowe kadry dla gospodarki, wspaniałych ludzi, obywateli, Polaków. Przed nami wiele wyzwań i odpowiedzialnych zadań. Wkraczamy w kolejne dziesięciolecie szkoły świadomi oczekiwań i wymagań, jakim musimy sprostać, z ufnością i nadzieją, że osiągniemy zamierzone cele.

Proszę Państwa, Rok jubileuszowy to okres wytężonej pracy, szczególnego zaangżowania i wysiłku wielu osób – nauczycieli, pracowników, przyjaciół i partnerów szkoły oraz uczniów. Za ten ogrom włożonej pracy z całego serca - serdecznie dziękuję. Osobiście dziękuję Pani Marzennie Szuflickiej – zastępcy dyrektora szkoły ds. nadzoru pedagogicznego za jej 21 lat pracy na tym stanowisku oraz Panu Krzysztofowi Olchowikowi. Dziękuję i cieszę się, że mogę na was liczyć. Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Sadlinkach, którzy tworzyli i nadal tworzą jej historię, którzy niezwykłą postawą, zaangżowaniem, twórczym talentem i wspólnymi działaniami dla dobra uczniów, przyczyniają się do jej sukcesów. Jestem dumny, że mogę być dyrektorem Zespołu Szkół w Sadlinkach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza oraz Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sadlinkach.

                                                                                   Dziękuje Państwu za uwagę.

galeria zdjęć >>