Parafia sadlinki

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sadlinkach

Ministranci

 

Zapisy na ministranta przed kżdą mszą świętą w zakrystii.

 

X przykazań ministranta:

  1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorcowo spełnia swe obowiązki służby Ołtarza
  2. Służy Chrystusowi Panu w ludziach
  3. Rozwija w sobie życie Boże
  4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy i ciała
  5. Poznaje liturgię i żyje nią
  6. Modli się za Ojczyznę i służy jej pracą
  7. Jest dobrym synem i bratem
  8. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie chrześcijańską radość
  9. Przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych
  10. Podobnie jak kapłan stara się być drugim Chrystusem