Parafia sadlinki

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sadlinkach

Ankieta
Jak często chodzisz do kościoła?
środa, 10 lipca 2024r.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Sadlinki dn. 2024-07-10

Nr zapytania ofertowego 3/2024

Nazwa zamówienia: „Prace budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sadlinkach”.

Informacja z otwarcia ofert

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św.ul. Kwidzyńska 24B 82-522 Sadlinki podaje informację z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym pod nazwą:  Prace budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sadlinkach”.

Nazwy i adresy wykonawców oraz ceny zawarte w ofertach:

Oferta nr 1

Nazwa Wykonawcy: Datserwis Jarosław Żaczek, ul. Długa 29g, 83-312 Hopowo

Cena oferty:  125.000,00 zł brutto.

 

Proboszcz parafii

ks. Bogdan Sokołowski

środa, 05 czerwca 2024r.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2024

NAZWA ZAMÓWIENIA:  „Prace budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sadlinkach”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/9681/PolskiLad, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Sadlinki.

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św.

ul. Kwidzyńska 24B

82-522 Sadlinki

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Proboszcz parafii ks. Bogdan Sokołowski

Tel. 604 754 676

e-mail: sokbog@op.pl

 

PEŁNA TREŚĆ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: https://parafiasadlinki.pl/zapytanie-ofertowe-prace-budowlane