Parafia sadlinki

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sadlinkach

Ankieta
Jak często chodzisz do kościoła?
środa, 02 marca 2022r.

Kazanie bp. Jacka Jezierskiego podczas Mszy w intencji pokoju w Ukrainie [26 II 2022, cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Elblągu]

 

„Błogosławieni pokój czyniący” (Mt 5, 9)

Najdostojniejszy Księże Biskupie Arkadiuszu, Władyko Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej!
Drodzy Siostry i Bracia!

W Europie zaczęła się nowa wojna. Rozpoczął ją atak na ukraińskie państwo: wolne, suwerenne i niepodległe, uznane przez społeczność międzynarodową. Uderzenie nastąpiło nad ranem 24 lutego 2022 roku. Agresorem jest Federacja Rosyjska. Potężniejszy sąsiad uderzył słabszego. Zaatakował ten, który posiada większy potencjał militarny, organizacyjny, państwowy. Naród słowiański uderzył w naród słowiański. Naród o korzeniach chrześcijańskich uderzył w podobny sobie. Agresor niczego się nie nauczył z historii, niczego nie zrozumiał. Nie wie tego, że budowanie własnej pozycji na cudzej krzywdzie nie ma sensu i nikomu nie da trwałego szczęścia.

Św. Mateusz ewangelista przekazuje nam krótkie pouczenia Jezusa, które odnoszą się do modlitwy: proście, szukajcie, kołaczcie (dobijajcie się). Te zachęty dotyczą aktywności i cierpliwości w modlitwie. W trudnej sytuacji narodu ukraińskiego, który zmaga się o swoją wolność i bardzo cierpi, potrzeba naszej cierpliwej modlitwy. Indywidualnie i wspólnie prośmy Boga o opamiętanie się najeźdźcy, o zwrot sytuacji i o zatrzymanie przemocy.

Zostały naruszone w sposób istotny (rażący) zasady prawa międzynarodowego przyjęte w cywilizowanym świecie. Zostało podeptane prawo narodu ukraińskiego do samostanowienia. Zostały bardzo poważnie naruszone podstawowe prawa człowieka.

Dokonuje się to w imię chorej ambicji zmierzającej do odbudowania rosyjskiego imperium. Upadło państwo imperialne carów, upadł też komunizm. Obecnie dokonuje się kolejna próba wskrzeszenia upiora. Nie ma w tym dążeniu odrobiny myśli chrześcijańskiej i empatii dla innych, tj. dla braci Słowian. Jest tylko żądza panowania nad światem, żądza dominacji oraz poszerzania politycznej strefy wpływów, a także wola uzależniania narodów. Jest w tych działaniach wielka bezbożność i wielka nieprawość.

Miejmy nadzieję, że sytuacja Ukrainy zmieni się i poprawi, a agresja zostanie zatrzymana. Trzeba jednak zgodnie prosić o to Boga, trzeba modlić się wytrwale i spokojnie.

Sytuacja jest dynamiczna i dlatego bardzo szybko spotkamy się z ofiarami wojny i poszkodowanymi przez wojnę. Trzeba będzie im w różny sposób pomagać. Będzie to dla nas egzamin z otwartości i serdeczności, z umiejętności przyjścia z pomocą, a także z uszanowania godności osób, które znalazły się w dramatycznej sytuacji. Stajemy wobec takiego wyzwania jako społeczeństwo i jako wspólnoty kościelne.

W tych dniach rodzi się u wielu osób pytanie: dlaczego takie zło? skąd się ono bierze i urasta aż do takiej skali? Te pytania stawiają zwłaszcza osoby doświadczające cierpienia i krzywdy. Trudno tu o pełną odpowiedź na tego typu pytania. Zło między ludźmi pojawia się, gdy ktoś źle korzysta z własnej wolności i mocy; gdy w imię własnych praw pozbawia praw innych. Chora, wynaturzona, egoistyczna wolność prowadzi do krzywdy i rani innych, poniża ich, a nawet zabija. Nadużycie wolności prowadzi do zła, do krzywdy, do morderstw. W makroskali doprowadza do wojen i do wyniszczania drugich.

W cywilizacji europejskiej, jeszcze przedchrześcijańskiej, pojawiła się myśl o niezmiennym prawie moralnym, którego nikomu nie wolno naruszać. Nasi braci Żydzi przekazali nam dekalog, w którym znajduje się piąte przykazanie mówiące „Nie zabijaj, nie morduj”. Jest to głos Boga Stwórcy i Pana dziejów. O tych pryncypiach, o tych zasadach, nie wolno nam zapomnieć, gdyż odnoszą się zawsze i do wszystkich.

Narodowi ukraińskiemu na ręce obecnych tu jego przedstawicieli składam wyrazy współczucia w cierpieniu oraz otuchy w zmaganiu o zachowanie wolności państwa, które jest dobrem wspólnym obywateli.

„Proście, a zostanie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, dobijajcie się (kołaczcie), a będzie wam otwarte” (Mt 7, 11).

 

źródło: Diecezja Elbląska

poniedziałek, 28 lutego 2022r.

Mt 25 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".

Wójt Gminy Sadlinki jednoznacznie potępia działania zbrojne Rosji wobec Ukrainy.

W związku z tragiczną sytuacją ludności ukraińskiej chcemy pomóc i zwracamy się z prośbą o zbiórkę na rzecz poszkodowanych na wojnie.

Od poniedziałku 28.02.2022 r. do Urzędu Gminy w Sadlinkach, od godz. 8.00, do Sali 01 będzie można przynosić:

  • Suchą żywność (np. makarony, ryże, kasze) oraz wszelkiego rodzaju konserwy, z wyłączeniem szklanych opakowań,
  • Artykuły higieniczne dla dzieci i dorosłych (pampersy, mleka modyfikowane, środki higieny osobistej),
  • Środki czystości,
  • Środki opatrunkowe,
  • Koce, pościel,
  • Ubrania (mile widziane ubrania dla niemowląt).

Proszę o zaangażowanie się wszelkich organizacji na terenie Gminy Sadlinki, a w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

Koordynator: Szymon Figurski, nr tel.: 515565419.

Zgłoszenia do bazy miejsc zakwaterowania uchodźców z Ukrainy

Rozpoczynamy tworzenie bazy adresów mieszkańców, którzy zechcą nieodpłatnie przyjąć uchodźców z Ukrainy.

Zgłoszenia i weryfikacji miejsc zakwaterowania będzie dokonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach.
55 261 67 91 Kierownik – Pani Aleksandra Kulesz
Adres e-mail: gops@sadlinki.pl
 
Gmina Sadlinki solidarna z Ukrainą!
czwartek, 24 lutego 2022r.

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ

 

 

W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, skierowany wobec suwerenności i niezależności niepodległego państwa.

Jednocześnie – wraz z całym Kościołem w Polsce – wyrażam moją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy.

W związku z prośbą Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do Księży Biskupów oraz wszystkich wiernych, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Proszę, aby w każdym kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji.

Jako Kościół w Polsce pragniemy przyjść naszym Braciom również z materialną pomocą, dlatego apeluję, aby zarówno w najbliższą niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorganizować zbiórkę ofiar do puszek, które – za pośrednictwem Caritas Polska – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce będzie świadczona sukcesywnie i systemowo za pośrednictwem naszych instytucji charytatywnych – parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich – w tym, przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ponadto, proszę wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia.

Królowej Pokoju zawierzam losy Ukrainy i Polski, zapewniając wszystkich o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 24 lutego 2022 roku

źródło: episkopat.pl

2 marca

w Sadlinkach wystawienie najświętszego sakramentu w środę od 11.00 do 16.00