Parafia sadlinki

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sadlinkach

Powojenne dzieje organizacji kościelnej

dla mieszkańców Sadlinek w okresie 1945 – 2017 – krótki zarys

 

W chronologii Kościoła rzymskokatolickiego w Sadlinkach, który na skutek politycznych i demograficznych przemian finału drugiej wojny światowej zastąpił na tych terenach wyznanie protestanckie można wyróżnić:

  1. 1945 - 1947 – okres organizowania się rzymskokatolickiej administracji kościelnej, odznaczający się napływem polskiej ludności katolickiej na tereny opuszczone przez niemieckich ewangelików i przejęciem nieruchomości protestanckich przez katolików, podlegających administracyjnie diecezji warmińskiej. W tym czasie opiekę duszpasterską nad wiernymi sprawował ks. dr Szczepan Smarzych z parafii Świętej Trójcy w Kwidzynie;

 

  1. 1947 – 1958 – okres ekspozytury parafii Świętej Trójcy w Kwidzynie, z filią dla samodzielnego duszpasterza w Nebrowie Wielkim, obsługującym Sadlinki. W tym czasie opiekę duszpasterską nad wiernymi sprawowali: ks. Henryk Batowski (1947 – 1951), ks. Giedymin Pilecki (1951 – 1953), ks. Stanisław Bogucki (1953 – 1957), ks. Józef Woźniak (1957 – 1967);

 

  1. 1958 – 1962 – okres ekspozytury parafii Świętej Trójcy w Kwidzynie, z filią dla samodzielnego duszpasterza w Nebrowie Wielkim, zamieszkałym w Sadlinkach przez wikariusza parafii Nebrowo Wielkie – ks. Zenon Szerle;

 

  1. 1962 – 1973 – okres ekspozytury Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nebrowie Wielkim (powstanie parafii 20.04.1962 r.). W tym czasie opiekę duszpasterską nad wiernymi z miejscowości Sadlinki sprawował samodzielny wikariusza z Nebrowa Wielkiego, zamieszkały w Sadlinkach – ks. Zenon Szerle (zob. pisma bpa J. Wojtkowskiego z: 9 XII 1969 r., w którym ks. bp Julian Wojtkowski adresuje pismo do ks. Zenona Szerle – „Przewielebny Ksiądz Proboszcz”; w piśmie z 7 II 1972r. ks. bp Julian Wojtkowski tytułuje: „Przewielebny Ksiądz Wicedziekan”);

 

  1. 1973 – 1981 – Okres  samodzielności organizacyjnej – rozpoczyna się powstaniem odrębnej parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sadlinkach (15.02.1973 r. – dekret wchodzi w życie z dniem 1.03.1973 r.), mianowanie ks. Zenona Szerle – Wikariuszem Ekonomem Parafii Sadlinki, do czasu mianowania stałego Administratora;

 

  1. 1981 – 1990 – czas pracy duszpasterskiej ks. Roberta Dzikowskiego (administrator Parafii od 5.01.1981 – do 30.06.1990 r.);

 

  1. 1.07.1990 – 31.08.2014 – czas pracy duszpasterskiej ks. Adama Tylutkiego;

 

  1. Okres działalności Kościoła w Polsce po 1992 r. – erygowanie diecezji elbląskiej;

 

  1. 1.09.2014 – data rozpoczęcia pracy duszpasterskiej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sadlinkach ks. Bogdana Sokołowskiego;