Parafia sadlinki

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sadlinkach

PLIK PDF

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

STOŁU


PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO*

 

 

Jest zwyczajem, że w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o poranku rodzina gromadzi się przy wspól¬nym stole, aby spożyć śniadanie wielkanocne.
Głowa rodziny zapala świecę (paschał rodzinny) umiesz¬czoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
 

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.Mt 6,31ab.32b-33
Wysłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszcz¬cie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli¬wość, a to wszystko będzie wam dodane".
 

Życzenia wielkanocne

Głowa rodziny mówi:
Niech radość i pokój, jakie płyną z usłyszanej wiadomości o zmartwychwstaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, będą także naszym udziałem. Bądźmy w dzisiejszym świecie świadkami Tego, który jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.
Ogarnijmy myślą i sercem naszych bliskich, przy¬jaciół, świat cały i wołajmy wspólnie w tej modli¬twie, której nauczył nas Pan Jezus.

Wszyscy: Ojcze nasz...

 
Modlitwa przed posiłkiem

Głowa rodziny mówi:
Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, jedno¬czącej nas przy wspólnym stole, podzielimy się jajkiem, które jest symbolem nowego życia.
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim króle¬stwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Modlitwa po posiłku

Głowa rodziny mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschal¬ną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swo¬im miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i kró¬luje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 

*Na podstawie zaleceń KEP według: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwy¬czajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350, i rytuału rodzinnego.

 

PLIK PDF do druku